ÇEVRE POLİTİKAMIZ

AK-İŞ Boya San. Tic. A.Ş. olarak;

Tüm proseslerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmek ve sürekliliğini sağlamak için; kapsamımız dahilindeki tüm uygunluk yükümlülüklerine uyarak, proseslerimizin çevre etkilerini kontrol edip performansımızı sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Bu çerçevede şirketimizde politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

1- Çevre boyutları ile ilgili kapsamımız dahilindeki mevzuat, yasal yükümlülük ve ilgili iç-dış taraf gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,

2- Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, çevre için zararlı hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak,

3- Tesisin/proseslerin mevcut işleyişinde ve tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

4- Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla tüm iştirakçilerimiz için eğitimler planlamak ve katılımlarını arttırarak çevre bilincinin sürekliliğini sağlamak,

5- Üretim, taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden işleme alternatiflerini değerlendirmek, geri kazanımın mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili mevzuata uygun olarak atıkları bertaraf etmek,

6- İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak,

7- Resmi makamlar, ilgili kuruluşlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile iş birliği içinde çevre standartlarımızı yükseltmeye çalışmak temel ilkemizdir.

Çevreyi korumak ve geliştirmek AKİŞ Boya San. Tic. A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın görevi ve üst yönetimin taahhüdüdür.

 

Genel Müdür

Yusuf İyigüllü