ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 

 ISO 9001, ISO 14001& ISO 45001


 

Akiş Boya San. Tic. A.Ş.,

 

 • Kapsamımız dahilindeki mevzuat, yasal yükümlülük ve ilgili iç-dış taraf gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı,
 • Ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler ile risk, fırsat ve tehditleri belirleyerek kalite ve çevre ile iş sağlığı ve güvenliği performansımızı gözden geçirmeyi, izlemeyi ve iyileştirmeyi,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı; ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı durumlarda kabul edilebilir düzeylere indirmeyi,
 • Acil durum planlarını oluşturarak acil durumlara karşı en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilecek bir organizasyon oluşturmayı ve etkinliğini sağlamayı,
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, çevreye ve insan sağlığına en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, çevre ve insan sağlığı için zararlı hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamayı, bu kapsamda yenilikleri takip edip sürekli geliştirmeyi,
 • Şirket performansını, üretim verimliliğini ve kaliteyi arttırmayı,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Çevre, iş sağlığı ve kalite bilincinin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla tüm iştirakçilerimiz için eğitimler planlamayı ve katılımlarını arttırmayı,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı taahhüt eder.